Dự thảo Luật Cư trú quy định giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Ảnh: LDO.
Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Ảnh: LDO.
Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Ảnh: LDO.
Lên top