Dự án Luật Cư trú (sửa đổi):

Đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc T.Ư

Dự án Luật cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Dự án Luật cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Dự án Luật cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top