Dự án Luật Cư trú (sửa đổi):

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

Trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký thường trú hoặc không khai báo tạm vắng có thể bị xoá đăng ký thường trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký thường trú hoặc không khai báo tạm vắng có thể bị xoá đăng ký thường trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký thường trú hoặc không khai báo tạm vắng có thể bị xoá đăng ký thường trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top