Ngày 23.5, Quốc hội thảo luận về các vấn đề của dự án Luật Xây dựng sửa đổi

Ngày 23.5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Quochoi.vn
Ngày 23.5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Quochoi.vn
Ngày 23.5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top