Dự báo thời tiết 13.6: Miền Bắc nóng đổ lửa

Hôm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ trên 37 độ C.Ảnh minh họa: T.L
Hôm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ trên 37 độ C.Ảnh minh họa: T.L
Hôm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ trên 37 độ C.Ảnh minh họa: T.L