Đồng Nai: Muốn tách thửa phải lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ

Quy hoạch sân bay Long Thành (Đồng Nai)
Quy hoạch sân bay Long Thành (Đồng Nai)