Điện lực miền Trung: Chú trọng truyền thông chủ động với khách hàng

Điện lực miền Trung sẽ truyền thông chủ động để giảm tải cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Ảnh: Thanh Tùng
Điện lực miền Trung sẽ truyền thông chủ động để giảm tải cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Ảnh: Thanh Tùng
Điện lực miền Trung sẽ truyền thông chủ động để giảm tải cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top