Điện lực miền Trung: Hơn 11.000 khách hàng được cấp điện trở lại

Công nhân Điện lực Lệ Thủy (Công ty Điện lực Quảng Bình) hỗ trợ đưa bà con lên thuyền để di chuyển tới vùng an toàn. Ảnh: Điện lực miền Trung
Công nhân Điện lực Lệ Thủy (Công ty Điện lực Quảng Bình) hỗ trợ đưa bà con lên thuyền để di chuyển tới vùng an toàn. Ảnh: Điện lực miền Trung
Công nhân Điện lực Lệ Thủy (Công ty Điện lực Quảng Bình) hỗ trợ đưa bà con lên thuyền để di chuyển tới vùng an toàn. Ảnh: Điện lực miền Trung
Lên top