Điện lực miền Trung: 5 năm, những kết quả nổi bật

Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Lên top