Điện lực miền Trung: Mỗi năm trên 8 tỷ đồng tham gia công tác xã hội

Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng), đơn vị trực thuộc EVNCPC tặng quà đến hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Điện lực Hải Châu
Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng), đơn vị trực thuộc EVNCPC tặng quà đến hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Điện lực Hải Châu
Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng), đơn vị trực thuộc EVNCPC tặng quà đến hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Điện lực Hải Châu
Lên top