Điện lực miền Trung: Hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào 4 tỉnh vùng lũ

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Hồ Thăng Thu trao 500 triệu ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Điện lực miền Trung
Phó Tổng giám đốc EVNCPC Hồ Thăng Thu trao 500 triệu ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Điện lực miền Trung
Phó Tổng giám đốc EVNCPC Hồ Thăng Thu trao 500 triệu ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Điện lực miền Trung
Lên top