Đền, chùa ở Hà Nội đóng cửa giãn cách, nhiều người vẫn ra đường vái vọng

Lên top