Đề xuất 2 phương án xử lý 22 đơn vị không nộp hồ sơ thuê rừng

Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên
Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên
Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên
Lên top