Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

Sông Dinh (Ninh Thuận) bị đào, hút tứ tung để khai thác cát, sỏi. Ảnh: Lữ Hồ
Sông Dinh (Ninh Thuận) bị đào, hút tứ tung để khai thác cát, sỏi. Ảnh: Lữ Hồ
Sông Dinh (Ninh Thuận) bị đào, hút tứ tung để khai thác cát, sỏi. Ảnh: Lữ Hồ
Lên top