Khánh Hòa bảo vệ và phát triển độ che phủ rừng tại 55 tiểu khu

Rừng DT 2 (rừng cây gỗ tái sinh) tiểu khu 231 (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị đốn hạ trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Rừng DT 2 (rừng cây gỗ tái sinh) tiểu khu 231 (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị đốn hạ trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Rừng DT 2 (rừng cây gỗ tái sinh) tiểu khu 231 (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị đốn hạ trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top