Chỉ cần giữ được nguyên trạng là rừng tự phát triển bền vững rồi

Những cây thông cổ thụ vừa bị chặt hạ ngay giữa trung tâm TP.Đà Lạt. Ảnh: L.V
Những cây thông cổ thụ vừa bị chặt hạ ngay giữa trung tâm TP.Đà Lạt. Ảnh: L.V
Những cây thông cổ thụ vừa bị chặt hạ ngay giữa trung tâm TP.Đà Lạt. Ảnh: L.V
Lên top