Lâm Đồng: Rà soát việc cho thuê rừng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất rừng ở Lâm Đồng trong thời gian qua. Ảnh: Một vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng/Lao Động
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất rừng ở Lâm Đồng trong thời gian qua. Ảnh: Một vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng/Lao Động
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất rừng ở Lâm Đồng trong thời gian qua. Ảnh: Một vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng/Lao Động
Lên top