Đê tả sông Bùi bị đe dọa: Nếu nước tăng lên khoảng 50cm thì sẽ hết sức căng thẳng

Mực nước đê sông Bùi nước dâng lên cao. Ảnh Văn Thắng
Mực nước đê sông Bùi nước dâng lên cao. Ảnh Văn Thắng