Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Trường hợp lũ lớn, phải khẩn trương di 14.000 dân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường thị sát việc phòng chống lũ lụt.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường thị sát việc phòng chống lũ lụt.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường thị sát việc phòng chống lũ lụt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top