Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cả tuần sau mưa lũ ở Chương Mỹ: Nước vẫn ngập mái nhà, rác ngổn ngang khắp nơi