Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã giải phóng mặt bằng được trên 80%

Dự án Bắc - Nam phía Đông đã giải phóng mặt bằng được trên 80%. Ảnh ĐT
Dự án Bắc - Nam phía Đông đã giải phóng mặt bằng được trên 80%. Ảnh ĐT
Dự án Bắc - Nam phía Đông đã giải phóng mặt bằng được trên 80%. Ảnh ĐT
Lên top