Cao tốc Bắc - Nam giải phóng mặt bằng đạt trên 78%

Cao tốc Bắc - Nam giải phóng mặt bằng đạt trên 78%. Ảnh ĐT
Cao tốc Bắc - Nam giải phóng mặt bằng đạt trên 78%. Ảnh ĐT
Cao tốc Bắc - Nam giải phóng mặt bằng đạt trên 78%. Ảnh ĐT
Lên top