Đà Nẵng tính toán chỉ cho phép người dân đi chợ 2-3 ngày 1 lần

Đà Nẵng tính toán chỉ cho phép người dân đi chợ 2-3 ngày 1 lần. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng tính toán chỉ cho phép người dân đi chợ 2-3 ngày 1 lần. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng tính toán chỉ cho phép người dân đi chợ 2-3 ngày 1 lần. Ảnh: Hữu Long
Lên top