Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19

Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Anh Văn
Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Anh Văn
Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Anh Văn
Lên top