Đà Nẵng sẽ cho tất cả học sinh đến trường từ 1.11

Học sinh toàn TP.Đà Nẵng sẽ đi học lại từ ngày 1.11. Ảnh: TT
Học sinh toàn TP.Đà Nẵng sẽ đi học lại từ ngày 1.11. Ảnh: TT
Học sinh toàn TP.Đà Nẵng sẽ đi học lại từ ngày 1.11. Ảnh: TT
Lên top