Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

Đà Nẵng hiện chỉ duy trì chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh: TC
Đà Nẵng hiện chỉ duy trì chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh: TC
Đà Nẵng hiện chỉ duy trì chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh: TC
Lên top