Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố

Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top