Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ vũ trường, karaoke, massage

Từ 16.10, Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ một số dịch vụ tiếp xúc gần như massage, karaoke, vũ trường. Anh: T.C
Từ 16.10, Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ một số dịch vụ tiếp xúc gần như massage, karaoke, vũ trường. Anh: T.C
Từ 16.10, Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ một số dịch vụ tiếp xúc gần như massage, karaoke, vũ trường. Anh: T.C
Lên top