Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch phục hồi kinh tế. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch phục hồi kinh tế. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch phục hồi kinh tế. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top