Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho tổ trưởng dân phố tham gia chống dịch

Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho tổ trưởng dân phố tham gia chống dịch. Ảnh: TT
Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho tổ trưởng dân phố tham gia chống dịch. Ảnh: TT
Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho tổ trưởng dân phố tham gia chống dịch. Ảnh: TT
Lên top