Đà Nẵng chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế

Lần đầu tiên, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Trà Ban
Lần đầu tiên, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Trà Ban
Lần đầu tiên, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Trà Ban
Lên top