Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách

Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động, vận tải hành khách. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động, vận tải hành khách. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động, vận tải hành khách. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top