Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán online và mang về

Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán online và mang về. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán online và mang về. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán online và mang về. Ảnh: Thuỳ
Lên top