Cụ già, học sinh Đà Nẵng góp món quà nhỏ, tấm lòng lớn chống dịch

Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng nhận được hỗ trợ nhờ những cánh tay chung sức cùng thành phố trong mùa dịch bệnh. Ảnh: MTTQ
Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng nhận được hỗ trợ nhờ những cánh tay chung sức cùng thành phố trong mùa dịch bệnh. Ảnh: MTTQ
Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng nhận được hỗ trợ nhờ những cánh tay chung sức cùng thành phố trong mùa dịch bệnh. Ảnh: MTTQ
Lên top