Đà Nẵng: Cân nhắc dừng các hoạt động văn hóa, du lịch vì ca nghi mắc COVID-19 mới

Lên top