Đã khống chế được dịch, người từ Đà Nẵng đến Huế vẫn phải cách ly 21 ngày

Đà Nẵng đã 23 ngày không có ca dịch mới trong cộng đồng nhưng người dân từ Đà Nẵng về Huế vẫn bị cách ly. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng đã 23 ngày không có ca dịch mới trong cộng đồng nhưng người dân từ Đà Nẵng về Huế vẫn bị cách ly. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng đã 23 ngày không có ca dịch mới trong cộng đồng nhưng người dân từ Đà Nẵng về Huế vẫn bị cách ly. Ảnh: Tường Minh
Lên top