Phòng dịch linh hoạt, Đà Nẵng vừa đảm bảo kinh tế vừa sớm ‘bình thường"

Đà Nẵng vừa đảm bảo phòng dịch vừa sớm ‘bình thường" trở lại. Ảnh: TT
Đà Nẵng vừa đảm bảo phòng dịch vừa sớm ‘bình thường" trở lại. Ảnh: TT
Đà Nẵng vừa đảm bảo phòng dịch vừa sớm ‘bình thường" trở lại. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top