Khai báo y tế bắt buộc: Phải khai báo trung thực và xử nghiêm vi phạm

Người dân khai báo y tế trực tiếp tại sảnh tòa nhà Gemek Tower (Hà Nội) khi trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PV
Người dân khai báo y tế trực tiếp tại sảnh tòa nhà Gemek Tower (Hà Nội) khi trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PV
Người dân khai báo y tế trực tiếp tại sảnh tòa nhà Gemek Tower (Hà Nội) khi trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PV
Lên top