Cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên biển

Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên gặp nạn lên bờ
Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên gặp nạn lên bờ