Cụm thi Bạc Liêu diễn ra tốt đẹp

Cum thi Bạc Liêu an toàn, không có ai vi phạm quy chế (ảnh Nhật Hồ)
Cum thi Bạc Liêu an toàn, không có ai vi phạm quy chế (ảnh Nhật Hồ)
Cum thi Bạc Liêu an toàn, không có ai vi phạm quy chế (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM