Cụ ông dùng súng tự chế bắn người: Bức xúc vì khai thác cát trái phép

Khai thác cát trái phép khiến diện tích đất ở gần sông bị sạt. Ảnh: ĐN.
Khai thác cát trái phép khiến diện tích đất ở gần sông bị sạt. Ảnh: ĐN.
Khai thác cát trái phép khiến diện tích đất ở gần sông bị sạt. Ảnh: ĐN.
Lên top