Khai thác cát trái phép để làm công trình đường nông thôn mới

Đường vào địa điểm khai thác cát trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào địa điểm khai thác cát trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào địa điểm khai thác cát trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top