Long An: Dùng sà lan “khủng” khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông

Sông Vàm Cỏ Đông nơi phát hiện xà lan khai thác cát trái phép. Ảnh: K.Q
Sông Vàm Cỏ Đông nơi phát hiện xà lan khai thác cát trái phép. Ảnh: K.Q
Sông Vàm Cỏ Đông nơi phát hiện xà lan khai thác cát trái phép. Ảnh: K.Q
Lên top