Cử người vào khu cách ly nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng

Cử người vào khu cách ly chăm nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng. Ảnh: Dương Bình
Cử người vào khu cách ly chăm nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng. Ảnh: Dương Bình
Cử người vào khu cách ly chăm nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng. Ảnh: Dương Bình
Lên top