Hải Phòng: Cách ly tập trung người về từ vùng có dịch ở Hải Dương

Người đến từ vùng có dịch Hải Dương không được vào TP.Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Ảnh ĐL
Người đến từ vùng có dịch Hải Dương không được vào TP.Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Ảnh ĐL
Người đến từ vùng có dịch Hải Dương không được vào TP.Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Ảnh ĐL
Lên top