Công nhân lao động ở Bình Dương: Còn nhiều tháng khó khăn trước mắt

Người lao động ở Bình Dương làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động ở Bình Dương làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động ở Bình Dương làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top