Hải Phòng cách ly thêm 2 điểm có người bay cùng bệnh nhân COVID-19

Khu phố Trần Văn Lan (Cát Bi, Hải Phòng) bị cách ly từ sáng 8.3 do có người bay cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 - ảnh PV
Khu phố Trần Văn Lan (Cát Bi, Hải Phòng) bị cách ly từ sáng 8.3 do có người bay cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 - ảnh PV
Khu phố Trần Văn Lan (Cát Bi, Hải Phòng) bị cách ly từ sáng 8.3 do có người bay cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 - ảnh PV
Lên top