Công an Hải Phòng lên tiếng việc thu phí 100.000 đồng làm căn cước công dân gắn chíp

Hình ảnh cắt từ clip người dân phản ánh việc thu 100.000 đồng lệ phí làm CCCD gắn chip tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Hình ảnh cắt từ clip người dân phản ánh việc thu 100.000 đồng lệ phí làm CCCD gắn chip tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Hình ảnh cắt từ clip người dân phản ánh việc thu 100.000 đồng lệ phí làm CCCD gắn chip tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Lên top