Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng sẽ có bắn pháo hoa

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa
Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa
Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa
Lên top