Hải Phòng: Cấp căn cước công dân gắn chíp cho đoàn viên Công đoàn

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và Công đoàn Công an TP phối hợp triển khai cấp CCCD gắn chip cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động. Ản:h Công an TP.Hải Phòng
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và Công đoàn Công an TP phối hợp triển khai cấp CCCD gắn chip cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động. Ản:h Công an TP.Hải Phòng
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và Công đoàn Công an TP phối hợp triển khai cấp CCCD gắn chip cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động. Ản:h Công an TP.Hải Phòng
Lên top